موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

قوانین زمین و شهرسازی

قانون ملی کردن جنگل ها

تصویب نامه  قانون ملی شدن جنگلهاو مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷-هیات وزیران   ماده ۱  از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها

ادامه مطلب »