قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی   ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف […]

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲و ا۱۳۹۵   فهرست   فصل اول ـ دادگاه خانواده فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی فصل سوم ـ ازدواج فصل چهارم ـ طلاق فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری فصل هفتم ـ مقررات کیفری        فصل اول ـ […]

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌

  قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست‌ مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴     ماده۱  به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زن و کودک‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش […]