حجاب و عفاف

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فصل اول- کلیات ماده ۱- خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، […]