قانون جرائم رایانه ای- بخش دوم آیین دادرسی

بخش دوم ـ آیین دادرسی            فصل یکم ـ صلاحیت            ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:            الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های […]

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱     ماده ۱  انواع چک عبارت است از : ۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب […]

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴     ماده ۱ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا […]

قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات

قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات-۱۳۷۶-۱۳۸۹- ۱۳۹۶   ماده ۱  اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. ۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت […]

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱     فهرست   فصل اول – تعاریف، مصادیق و تشکیلات فصل دوم – پیشگیری از قاچاق فصل سوم – قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز فصل چهارم – قاچاق کالاهای ممنوع فصل پنجم – قاچاق سازمان یافته و […]

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی   فهرست فصل اول – تخلفات وتعزیرات مربوطه فصل دوم – تخلفات بخش دولتی فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی ‌فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی: ‌فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب فصل چهارم – سایر مقررات […]

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴     فهرست بخش اول – کلیات بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان فصل سوم– وظایف و اختیارات دادستان فصل چهارم – وظایف و اختیارات […]

قانون جرائم رایانه ای – بخش یکم جرائم و مجازات ها

قانون جرائم رایانه ای    فهرست بخش یکم -جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق […]

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست  مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ماده۱ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده۲  امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است […]