موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

قوانین حقوقی

قانون شهرداری

قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱با اصلاحات بعدی     فهرست   فصل اول – در تاسیس شهرداری فصل دوم – انتخابات انجمن شهر فصل سوم –

ادامه مطلب »

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری     ماده ۱ به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن

ادامه مطلب »

قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹     فهرست   فصل اول – تعاریف و اصول کلی فصل دوم – قرارداد کار فصل سوم

ادامه مطلب »

قانون امور حسبی

  قانون امور حسبی فهرست باب اول– در کلیات باب دوم– در قیمومت فصل اول-صلاحیت دادگاه قیمومت فصل دوم– ترتیب تعیین قیم فصل سوم– اختیارات

ادامه مطلب »

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ و آیین نامه اجرایی با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱  مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و

ادامه مطلب »