وکیل ملکی

۱- وکیل ملکی وکالت در امور ملکی به وکیلی اطلاق می شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص و تجربه دارد. دعاوی ملکی شامل مجموعه ای از دعاوی است که به هرشکل به موضوع ارتباط بین املاک واموال غیر منقول مربوط می شوند. اموال غیر منقول شامل اموالی می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند و […]