اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

دستور العمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

دستو رالعمل حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی دادگستری های سراسر کشور       به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود […]
شهریور ۸, ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ماده۱  در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش […]