موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

خانه

موسسه حقوقی مهر عدالت 

موسسه حقوقی مهر عدالت  با  همکاری  جمعی از قضات بازنشسته  و عالی رتبه در بخشها و سمتهای مختلف  که همگی ،وکلای پایه یک دادگستری  هستند

ادامه مطلب »