مهر ۲۹, ۱۳۹۸

متمم قانون ثبت اسناد و املاک

متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹     ماده ۱  در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکت‌های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۸

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷       ماده ۱  هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۸

لایحه اصلاحی تجارت

لایحه اصلاحی تجارت مصوب ۱۳۴۷     فهرست بخش ۱     تعریف و تشكیل شركت سهامی بخش ۲   سهام بخش ۳    تبدیل سهام بخش ۴  […]
آبان ۴, ۱۳۹۹

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری   این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۸

قانون هدفمند کردن یارانه ها

 قانون هدفمند کردن یارانه ها     ماده ۱ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند: الف -قیمت فروش […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب ۱۳۵۶٫۵٫۲ فهرست فصل اول – اول کلیات فصل دوم – میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن فصل سوم – در […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۸

قانون ملی کردن جنگل ها

تصویب نامه  قانون ملی شدن جنگلهاو مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷-هیات وزیران   ماده ۱  از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶     فهرست   فصل اول -تعاریف فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت فصل سوم – حقوق […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

قانون مدنی-جلددوم در اشخاص-کتاب سوم-اسناد سجل احوال

قانون مدنی -جلددوم در اشخاص-کتاب سوم – اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین […]