محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه چک ، سفته ، دین و ...

نرم افزار با شاخص های جدید بهای کالا و خدمات مصرفی تا خرداد سال 98 بروزرسانی و خسارت تا تیر سال ۹۸ قابل محاسبه می باشد.
ابتدا از گزینه نوع محاسبه سالانه یا ماهانه را انتخاب کنید سپس تاریخ پرداخت و سررسید به همراه مبلغ دین را وارد کنید تا خسارت تاخیر تادیه محاسبه شود.