فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود   فهرست بخش اول – مواد عمومی بخش دوم – جرائم موجب حد فصل اول – زنا فصل دوم- لواط، تفخیذ […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم-تعزیرات

 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات      فهرست   فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور فصل دوم […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی -کتاب چهارم -دیات

قانون مجازات اسلامی – کتاب چهارم : دیات     فهرست   بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن فصل […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی – کتاب سوم- قصاص

قانون مجازات اسلامی- کتاب سوم- قصاص   بخش اول – مواد عمومی فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات فصل دوم- تداخل جنایات فصل سوم- شرایط عمومی […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی – کتاب اول -کلیات

قانون مجازات اسلامی- کتاب اول- کلیات   فهرست   بخش اول– مواد عمومی فصل اول– تعاریف فصل دوم– قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان فصل سوم– […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴     ماده ۱ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات

قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات-۱۳۷۶-۱۳۸۹- ۱۳۹۶   ماده ۱  اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱     فهرست   فصل اول – تعاریف، مصادیق و تشکیلات فصل دوم […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱     ماده ۱  انواع چک عبارت است از : ۱- چک عادی، چکی است که اشخاص […]