مهر ۲۹, ۱۳۹۸

لایحه اصلاحی تجارت

لایحه اصلاحی تجارت مصوب ۱۳۴۷     فهرست بخش ۱     تعریف و تشكیل شركت سهامی بخش ۲   سهام بخش ۳    تبدیل سهام بخش ۴  […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

قانون داوري تجاري بين‌المللي

قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۱۳۷۶ مجلس     فهرست   فصل اول– مقررات عمومي ‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوري فصل سوم -تركيب هيات داوري فصل […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

قانون تصفیه امور ورشکستگی

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸     فهرست   مبحث اول: سازمان اداره تصفيه مبحث دوم: اقدامات تاميني اداره تصفيه مبحث سوم: دعوت بستانكاران مبحث […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون تجارت۱۳۱۱ولایحه اصلاحی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی   ‌ باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ‌باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی فصل دوم – […]