اهمیت وکیل ملکی

۳- اهمیت وکیل ملکی در دعاوی ملکی همانطور که در بالا  بیان شد وکیل ملکی از وکلای متخصص در طرح دعاوی وشکایت در امور ملکی میباشد. به موجب قوانین جاریه ،رسیدگی به دعاوی ناشی از املاک در دادگاه های حقوقی با طرح دعوا ( داخواست) شروع و رسیدگی می شود. مشاوره حقوقی مناسب و مفید و راهنمایی […]

وکیل ملکی

۱- وکیل ملکی وکالت در امور ملکی به وکیلی اطلاق می شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص و تجربه دارد. دعاوی ملکی شامل مجموعه ای از دعاوی است که به هرشکل به موضوع ارتباط بین املاک واموال غیر منقول مربوط می شوند. اموال غیر منقول شامل اموالی می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند و […]