قانون مدنی – مقدمه-در انتشار قوانین

قانون مدنی مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم     ماده۱  مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید. تبصره– در صورت استنکاف رئیس جمهور […]