موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

انواع دعاوی ملکی

انواع دعاوی ملکی

انواع دعاوی ملکی: مهمترین دعاوی ملکی عبارتند از : الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کارو صورت مجلس تفکیکی لزام به تحویل

ادامه مطلب »