قانون مدنی – جلد اول -كتاب سوم- در مقررات مختلفه

قانون مدنی – جلد اول -كتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده۹۵۰
 مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده۹۵۱
 تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.
ماده۹۵۲
 تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده۹۵۳
 تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده۹۵۴
كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .
ماده۹۵۵
 مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *