قانون مدنی – جلد اول -کتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده۹۵۰
 مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا” زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.
ماده۹۵۱
 تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.
ماده۹۵۲
 تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
ماده۹۵۳
 تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده۹۵۴
کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است .
ماده۹۵۵
 مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *