مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی     ماده۱ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل […]