موسسه حقوقی مهر عدالت

وکلای این موسسه قضات دیروز  و وکیل امروز هستند

یک قاضی بازنشسته

یک وکیل با تجربه است

در دعاوی ملکی

در کنار شمار هستیم

کلیه امور حقوقی و داوری

تجربه 32 ساله ماست

مشاهیر حقوق

مشاهیر حقوق

دکتر سید حسن امامی

 دکتر سید حسن امامی زندگی نامه دکتر سید حسن امامی، در سال ۱۲۸۱ (ش.) در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود

ادامه مطلب »
مشاهیر حقوق

دکتر ابوالقاسم گرجی

        زندگی نامه دکتر ابوالقاسم گرجی   زندگی نامه دکتر ابوالقاسم گرجی، استاد حقوق خصوصی و کیفری دکتر ابوالقاسم گرجی، در سال۱۳۰۰

ادامه مطلب »
مشاهیر حقوق

دکتر ناصر کاتوزیان

زندگینامه دکترناصر کاتوزیان دکتر امیر ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۱۰ شمسی دریک خانواده مذهبی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال و

ادامه مطلب »
مشاهیر حقوق

دکتر جعفری لنگرودی

زندگی نامه محمدجعفر جعفرى لنگرودى (۱۳۰۲ش -)، حقوق پژوه، مجتهد و فقیه شیعی، یکی از بزرگان دنیای حقوق و قضاوت است که افراد بسیار زیادی

ادامه مطلب »