مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶     فهرست   فصل اول -تعاریف فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت فصل سوم – حقوق […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی     ماده۱ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور     ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۸

آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی

آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴٫۰۴٫۰۸     فهرست   فصل اول– تعریف‌ها فصل دوم– شماره گذاری فصل سوم– گواهی‌نامه رانندگی‌ فصل چهارم– معاینه و […]