فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود

قانون مجازات اسلامی-کتاب دوم -حدود   فهرست بخش اول – مواد عمومی بخش دوم – جرائم موجب حد فصل اول – زنا فصل دوم- لواط، تفخیذ […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم-تعزیرات

 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات      فهرست   فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور فصل دوم […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی -کتاب چهارم -دیات

قانون مجازات اسلامی – کتاب چهارم : دیات     فهرست   بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعریف دیه و موارد آن فصل […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

قانون مجازات اسلامی – کتاب سوم- قصاص

قانون مجازات اسلامی- کتاب سوم- قصاص   بخش اول – مواد عمومی فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات فصل دوم- تداخل جنایات فصل سوم- شرایط عمومی […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی – کتاب اول -کلیات

قانون مجازات اسلامی- کتاب اول- کلیات   فهرست   بخش اول– مواد عمومی فصل اول– تعاریف فصل دوم– قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان فصل سوم– […]
شهریور ۸, ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان   هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت […]